Ασφαλές και Δημιουργικό Διαδίκτυο

Η συζήτηση χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο για το «ασφαλές διαδίκτυο» που αφορά στην παρουσίαση τρόπων για την ασφαλή παρουσία, ειδικά των ανήλικων, στο διαδίκτυο και στο δεύτερο για το «δημιουργικό διαδίκτυο» που αφορά στην προαγωγή στάσεων για την απόκτηση σύγχρονων ψηφιακών δεξιοτήτων (e-skills).

Αν είστε έφηβος, τότε σίγουρα έχετε ακούσει πολλά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα χρησιμοποιείτε ακόμη περισσότερο! Η σωστή ενημέρωση όμως είναι σημαντική, δεδομένου ότι οφείλετε να εξοπλίζεστε με γνώσεις γύρω από το διαδίκτυο, προκειμένου να προστατεύεστε από τυχόν κακοτοπιές. Δεδομένου ότι το διαδίκτυο έχει περισσότερες θετικές παρά αρνητικές προεκτάσεις, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να βρίσκεστε σε εγρήγορση και να ενημερώνεστε για τη δική σας προστασία. Ας συζητήσουμε λοιπόν 12 πρακτικές ασφαλούς συμπεριφοράς στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς η γνώση παρέχει ασφάλεια !

Αν είστε ενήλικος θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για πολλούς νέους στις αρχές του 21ου αιώνα, η διαδικτυακή τους προσωπικότητα, οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις καθώς και οι δραστηριότητές τους στον εικονικό κόσμο είναι εξίσου σημαντικά με τη ζωή τους στον φυσικό κόσμο. Ως εκ’ τούτου οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς οφείλουν να βοηθήσουν τους νέους να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και τα κοινωνικά μέσα, προκειμένου να αναπτύξουν βασικές ικανότητες – και ίσως κυριότερα – οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να βοηθούν τους νέους να γίνουν σκεπτόμενοι και υπεύθυνοι πολίτες.

Ακριβώς όπως το The Web We Want αναπτύχθηκε από νέους για νέους, έτσι και τα μαθήματα που περιέχονται στο εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς «Web We Want» σχεδιάστηκαν από εκπαιδευτικούς για εκπαιδευτικούς από την Ευρώπη. Τα σχέδια μαθημάτων προτείνουν ιδέες και δραστηριότητες για να ενθαρρύνουν τους νέους να αναπτύξουν δεξιότητες δημιουργικής και κριτικής σκέψης απαραίτητες για μια ενδιαφέρουσα και γεμάτη ζωή στον κόσμο του αύριο.

Ίσως έχετε ακούσει την δημόσια συζήτηση που εξελίσσεται σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες (e-skills). Είναι γεγονός ότι η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην αρχική αλλά και τη διά βίου εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στον λεγόμενο πληροφοριακό αλφαβητισμό (Information Literacy) των πολιτών, δηλαδή την ικανότητά τους να κατανοούν την αναγκαιότητα των πληροφοριών, όπως επίσης να βρίσκουν, να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν την καλύτερη και εγκυρότερη από αυτές με τρόπο αποτελεσματικό. Το γεγονός ότι όλοι οι πολίτες μπορούν, δυνητικά, να έχουν πρόσβαση μέσω των ΤΠΕ σε κάθε πληροφορία δεν ισχύει, δυστυχώς, στην πράξη. Εκτός από τις διαφορές μεταξύ χωρών, ενδοκοινωνικό χάσμα παρατηρείται ακόμα και σε οικονομικά αναπτυγμένες κοινωνίες, το οποίο οφείλεται σε παράγοντες που σχετίζονται με την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, το φύλο, τη φυλή, τις φυσικές αναπηρίες ή/και τις περιθωριακές κοινωνικές ομάδες. Στην ενότητα αυτή θα συζητήσουμε για κάποιες πρακτικές προσεγγίσεις απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω της καλλιέργειας της υπολογιστικής σκέψης (computational thinking) με τρόπο πολύ φιλικό για τους μαθητές.

Άρης Λούβρης, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Μιχάλης Παρασκευάς, TEI Δυτικής Ελλάδας & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
Nίκος Αχιλλεόπουλος, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και Θέσεις Εργασίας (Συντονιστής)