Αστροβραδιά

Η αστροβραδιά περιλαμβάνει αστροπαρατήρηση πλανητών και βαθέως ουρανού με τηλεσκόπια καθώς και εκμάθηση πλοήγησης στο νυχτερινό ουρανό μέσω των φωτεινών άστρων και αστερισμών.

 

Συμμετέχοντες:

Ανδρέας Παπαλάμπρου, πρόεδρος Αστρονομικής Εταιρείας Πάτρας «Ωρίων»
Αλέξανδρος Βερεκέτης, αντιπρόεδρος Αστρονομικής Εταιρείας Πάτρας «Ωρίων»
Νάντια Μπαλή, ταμίας Αστρονομικής Εταιρείας Πάτρας «Ωρίων»
Σπύρος Αντωνόπουλος, γραμματέας Αστρονομικής Εταιρείας Πάτρας «Ωρίων»
Θεόφιλος Στεργίου, μέλος ΔΣ Αστρονομικής Εταιρείας Πάτρας «Ωρίων»

Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας «Ωρίων»