Μαθηματικά Χορεύοντας!!!

Μήπως μπορεί να παίζουμε και να χορεύουμε και ταυτόχρονα να μαθαίνουμε μαθηματικά; Πως μπορούμε να χορέψουμε κάτι με βάση μαθηματικές έννοιες; Η γεωμετρία και η αριθμητική, τα κλάσματα και οι αναλογίες, οι συμμετρίες και η άλγεβρα, έρχονται να δημιουργήσουν χορογραφίες αλλά και παιχνίδια κινητικής.

Πετροπούλου Μαρία, Μηχανικός Η/Υ κ Πληροφορικής, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και ενηλίκων.