Ο κβαντικός κόσμος

Η κβαντική θεωρία είναι η βάση της περιγραφής του μικρόκοσμου από τη σύγχρονη φυσική. Θα περιγράψουμε την εικόνα του κόσμου που δίνει η κβαντική φυσική, και γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις έννοιες της καθημερινότητας για να περιγράψουμε τα φαινόμενα στην ατομική κλίμακα. Θα εξηγήσουμε πώς αυτές οι φαινομενικά παράδοξες ιδιότητες της κβαντικής θεωρίας αποτελούν τον πυρήνα των επερχόμενων κβαντικών τεχνολογιών.

 

Συμμετέχοντες:

Χάρης Αναστόπουλος, Επίκουρος καθηγητής.τμήμα Φυσικής. Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμιο Πατρών