Υπολογιστικοί Βιοδείκτες: Ένας ιδιόμορφος επιστημονικός διάλογος

Οι βιοδείκτες είναι κυρίως οργανικές ουσίες, για τις οποίες γνωρίζουμε ότι σχετίζονται με συγκεκριμένες βιολογικές διαδικασίες. Στον τομέα της ιατρικής, βιοδείκτες όπως γονίδια, πρωτεΐνες, κύτταρα και άλλα μόρια εξυπηρετούν στη διάγνωση συγκεκριμένων νοσημάτων. Οι εξετάσεις για βιοδείκτες μπορούν να βοηθήσουν τους ιατρούς να μάθουν περισσότερα σχετικά με την εμφάνιση μίας νόσου, την πιθανότητα πρόγνωσής της αλλά και την παρακολούθηση της εξέλιξής της.

Οι βιοδείκτες αποτελούν σημείο αναφοράς αργά εξελισσόμενων νοσημάτων όπως είναι οι νευροεκφυλιστικές νόσοι. Στα νοσήματα αυτά οι μηχανισμοί που κρύβονται πίσω από την εμφάνισή τους είναι πολύπλοκοι και παραμένουν εν πολλοίς άγνωστοι. Οι βιοδείκτες δίνουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την εξέλιξη των νοσημάτων αυτών, ακόμη και όταν δεν έχουν βρεθεί ή διευκρινισθεί πλήρως οι βιολογικοί μηχανισμοί τους. Στο σημείο αυτό υπεισέρχεται η ανάγκη ανάπτυξης υπολογιστικών εργαλείων που θα συμβάλλουν σημαντικά στην ανακάλυψη, μέτρηση και εν γένει παρακολούθηση των βιοδεικτών.

Η παρούσα συζήτηση έχει ως στόχο να αναδείξει τη χρήση υπολογιστικών μεθόδων στην ταυτοποίηση βιοδεικτών με ιδιαίτερη έμφαση σε νευροεκφυλιστικά νοσήματα.

Συμμετέχουν:

Δρ. Παναγιώτης Βλάμος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Δρ. Μάριος Κροκίδης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Μαρία Χατζηνικολάου, Καθηγήτρια Μαθηματικών στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του ΕΑΠ