Χλωριδική Ποικιλότητα στο Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραϊκού

Η οικολογική αξία της περιοχής όσον αφορά στο χλωριδικό πλούτο είναι μεγάλη. Η γεωμορφολογία του εδάφους, η διαμόρφωση διαφορετικών οικοσυστημάτων, το υψομετρικό εύρος, σε συνδυασμό με την εναλλαγή των εποχών έχουν συμβάλλει στη διαμόρφωση ποικίλων μικριθέσεων, στις οποίες τα φυτικά είδη έχουν προσαρμοστεί εξαιρετικά εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Στη χλωρίδα του Εθνικού Πάρκου έχουν καταγραφεί 1117 taxa, μεταξύ των οποίων 100 ελληνικά ενδημικά, 5 αποκλειστικά ενδημικά του Χελμού, και 1 αποκλειστικό ενδημικό του φαραγγιού του  Βουραϊκού ποταμού.

Ημέρες Διοργάνωσης:

12/05/2017

Διοργάνωση:

Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού