Ο Ηλίας είναι Περιβαλλοντολόγος και εργάζεται σαν περιβαλλοντικός σύμβουλος και εκπαιδευτής, απόφοιτος του πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην περιβαλλοντική διαχείριση, πιστοποιημένος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαίδευσης ενηλίκων και υποψήφιος διδάκτορας στον τομέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Διαθέτει πάνω από 5 χρόνια αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων, σαν project manager (MED, IEE, Life+, Interreg κλπ). Είναι ειδικευμένος σε θέματα αέριας ρύπανσης και κλιματικής αλλαγής καθώς από το 2009 έως σήμερα εργάζεται στην βιομηχανία παραγωγής ασφαλτομίγματος ΑΞΟΝΑΣ ΜΒ ώς υπεύθυνος για την τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της μονάδος και ως project manager σε προγράμματα σχετικά με την αξιολόγηση στοιχείων εκπομπών αερίων ρύπων και κλιματικής αλλαγής, προτείνοντας μέτρα μετριασμού (Σχέδιο Προσαρμογής για την κλιματική Αλλαγή). Εργάζεται επίσης σαν ελεύθερος επαγγελματίας από το 2007 στον περιβαλλοντικό τομέα. Σήμερα εργάζεται στο QualityNet Foundation σαν sustainable development coordinator ενώ παράλληλα συνεργάζεται με την εταιρία ΑΞΟΝΑΣ ΜΒ ΑΤΕΒΕ σαν υπεύθυνος για τον περιβαλλοντικό τομέα της εταιρίας καθώς και με την ΑΣΠΑΙΤΕ στα πλαίσια υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ενώ μέχρι πρόσφατα – και για 5 χρόνια – συνεργαζόταν με την ΑΔΕΠ αναπτυξιακή επιχείρηση του δήμου Πατρέων -τμήμα περιβάλλοντος- σαν Project manager ευρωπαϊκών διακρατικών έργων και εκπαιδευτής σε 3 περιβαλλοντικά κέντρα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας. Είναι μέλος της οργανωτικής επιτροπής του TEDxPatras και του Patras Science Festival. Αγαπά την εκπαίδευση, τα ταξίδια την φωτογραφία, την μουσική και στον ελεύθερό του χρόνο προσπαθεί να σώσει τον πλανήτη.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ