Ο  Παναγιώτης (Πάνος) Χατζηαντωνίου γεννήθηκε στην Πάτρα. Είναι διπλωματούχος Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής και Διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Τ.Η.Μ.&Τ.Υ.) του Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Π.). Από το  1995 εργάστηκε ως μέλος της Ομάδας Τεχνολογίας Ήχου και Ακουστικής, του Εργαστηρίου Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας, του Τ.Η.Μ.&Τ.Υ του Π.Π. σε ερευνητικά προγράμματα. Επίσης, από το 2000 εργάζεται ως εκπαιδευτικός Πληροφορικής σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχει συγγράψει και παρουσιάσει περισσότερα από 20 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έχει περισσότερες από 300 ετεροαναφορές (citations) στο ερευνητικό του έργο.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ