Εκπαίδευση STEAM με iMuSciCA

Στο workshop «Εκπαίδευση STEAM με iMuSciCA» οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη STEAM παιδαγωγική προσέγγιση του iMuSciCA, η οποία βασίζεται στο ανακαλυπτικό μοντέλο διδασκαλίας και υποστηρίζει την ενεργή, τη συμμετοχική και τη συνεργατική μάθηση, παράλληλα με την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και των δεξιοτήτων βαθιάς μάθησης (deeper learning competencies). Το iMuSciCA προσφέρει μια εκπαιδευτική προσέγγιση διεπιστημονικά καινοτόμα, στοχεύοντας να βοηθήσει τους μαθητές να επιλύσουν δημιουργικά τα πραγματικά προβλήματα, με τις βασικές ικανότητες του κόσμου του αύριο. Πρόκειται για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και τη βελτίωση της μάθησης στην επιστήμη, την τεχνολογία, τις τέχνες και τα μαθηματικά μέσω της μουσικής.Το εργαστήριο συνδιοργανώνεται από το ΕΚ «Αθηνά» και την Ελληνογερμανική Αγωγή και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς (Φυσικής, Μαθηματικών, Πληροφορικής και Μουσικής). Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα μάθουν περισσότερα για τη χρήση της πλατφόρμας στα προγράμματα των σπουδών τους και θα μπορέσουν να δημιουργήσουν συναρπαστικές δραστηριότητες. Απαραίτητη η χρήση του προσωπικού σας laptop.

 

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»