Η Εισαγωγή του Scientix στην Εκπαίδευση

Το Scientix προάγει και υποστηρίζει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα αντικείμενα STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά), των ερευνητών στον χώρο της εκπαίδευσης, των ιθυνόντων χάραξης πολιτικών και άλλων επαγγελματιών στην εκπαίδευση των STEM. Το Scientix συγκεντρώνει τις μεθοδολογίες και τα αποτελέσματα όλων των projects που αφορούν στην εκπαίδευση των Φυσικών επιστήμων στην Ευρώπη, που χρηματοδοτήθηκαν ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΑΙΘΟΥΣΑ: ΠΓ01

Συμμετέχων:
Γεώργιος Φ. Γιωτόπουλος (Υποδιευθυντής στο ΔΙΕΚ ​Πάτρας, Πρεσβευτής του Scientix για την Ελλάδα, M.Ed.στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, M.Sc. στη Διοίκηση Εκπαίδευσης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε., ΠΑ.ΤΕ.Σ. – Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.)

Scientix