Πόροι για τους εκπαιδευτικούς με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων καινοτομίας στους μαθητές

H Rebecca Weicht θα μοιραστεί με τους συμμετέχοντες εργαλεία και πόρους με τα οποία οι εκπαιδευτικοί σε όλους τους τύπους σχολείων και σε όλες τις ηλικιακές ομάδες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες στους μαθητές τους. Θα βασίσει την πρότασή της στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ικανοτήτων Επιχειρηματικότητας (EntreComp) που περιγράφει 15 επιχειρηματικές ικανότητες σε τρεις τομείς και δείχνει πώς η επιχειρηματική εκπαίδευση είναι για να κάνει την εκπαίδευση διαφορετική και όχι να κάνει περισσότερα.

 

Διοργάνωση:

Goethe-Istitut