Ο Χριστόφορος Κροντηράς είναι Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έλαβε το πτυχίο Φυσικής το 1981 και κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής εργάστηκε στο Semiconductor Laboratory του Technical Research Centre of Finland. Τα πρόσφατα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από την ανάπτυξη και χαρακτηρισμό υπέρλεπτων υμενίων υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς σε υποστρώματα Πυριτίου και Γερμανίου. Διετέλεσε μέλος του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για έντεκα έτη.

Σε διοικητικό επίπεδο, διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής κατά την διετία 2005-2007. Επίσης, Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής κατά την τριετία 2007-2010. Κατά την χρονική περίοδο 2010-2012 διετέλεσε Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών. Ήταν μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών για μία πενταετία. Κατά το χρονικό διάστημα 01/09/2015 έως 04/12/2017 ήταν Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και παραμένει Αντιπρόεδρος του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ