Η Γιούλη είναι Βιολόγος με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Βιολογία. Την περίοδο αυτή ολοκληρώνει τη διδακτορική διατριβή της στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα τη Διδασκαλία της Οικολογίας στην Εκπαίδευση. Είναι μέλος της μη κερδοσκοπικής ομάδας SciCo (Science Communication) ως επιστημονική σύμβουλος σε δράσεις που αφορούν την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Επιπλέον τα τελευταία 7 χρόνια ασχολείται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για παιδιά ηλικίας 4-18 ετών. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων έχει συνεργαστεί με νηπιαγωγεία, σχολεία, Πανεπιστήμια, μουσεία και Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Η Γιούλη συμμετέχει στη διοργάνωση του Athens Science Festival ως Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης Περιεχομένου. Τον τελευταίο χρόνο απασχολείται και ως σύμβουλος για την διοργάνωση Φεστιβαλ Επιστήμης σε άλλες πόλεις και χώρες όπως τη Θεσσαλονίκη και την Κύπρο.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ