Ο Μιχάλης Πετρόπουλος είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Διδάσκει Φυσική για σχεδόν τρεις δεκαετίες συνεχώς. Είναι κάτοχος MSc στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών και εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή με αντικείμενο τα τηλεργαστήρια και την ασύγχρονη εκπαίδευση στο ΕΑΠ. Είναι συγγραφέας τριών βιβλίων Φυσικής, ενώ έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων και παρουσιάσεων σε συνέδρια. Είναι μέλος της Επιτροπής Παιδείας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και συν-συγγραφέας της τράπεζας θεμάτων που δημοσίευσε η ΕΕΦ. Από το 2013 είναι επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Σωματιδιακής και Αστροσωματιδιακής Φυσικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Πέραν των ερευνητικών του ενδιαφερόντων την περίοδο αυτή ασχολείται με την εκπαίδευση των φυσικώς αδυνάμων, την εκπαίδευση ενηλίκων και τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ