Ο  Παναγιώτης (Πάνος) Χατζηαντωνίου γεννήθηκε στην Πάτρα. Είναι διπλωματούχος Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής και Διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Τ.Η.Μ.&Τ.Υ.) του Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Π.). Από το 2017 ανήκει στο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα τελευταία 20 χρόνια  είναι  μέλος της ερευνητικής Ομάδας Τεχνολογίας Ήχου και Ακουστικής, του Εργαστηρίου Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας, του Τ.Η.Μ. & Τ.Υ του Π.Π. Επίσης, την περίοδο 2000-2017 εργάστηκε ως εκπαιδευτικός Πληροφορικής σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχει συγγράψει και παρουσιάσει περισσότερα από 20 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έχει περισσότερες από 300 ετεροαναφορές (citations) στο ερευνητικό του έργο.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ