Παίζοντας με τον ήχο και την ατμομηχανή

Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πατρών

Παρατηρώντας τον ήχο με παλμογράφο, στο πρώτο πείραμα θα απεικονίσουμε ήχους χρησιμοποιώντας παλμογράφο και γεννήτρια συχνοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, η μαθηματική περιγραφή του ήχου με την χρήση των τριγωνομετρικών συναρτήσεων θα εφαρμοστεί στη μελέτη απλών ηχητικών κυμάτων. Επίσης, θα συνθέσουμε και θα παρατηρήσουμε δύο ηχητικά κύματα για την δημιουργία διακροτήματος. Έπειτα, το πείραμα επίδειξης αφορά τη λειτουργία ατμομηχανής σε συσκευή προσομοίωσης. Η ατμομηχανή θα τεθεί σε λειτουργία και θα συνδεθεί με ηλεκτρικό κινητήρα, προκειμένου η κινητική ενέργεια, να μετατραπεί σε ηλεκτρική και να ανάψει ένα λαμπάκι.

Ημέρα Συμμετοχής:

8/5/2019Διοργάνωση:
Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πατρών


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

9