Υποβάλετε συμμετοχή στο Patras Science Festival 2017!

7 Μάρτιος, 2017 ΝΕΑ

Kαταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της φόρμας συμμετοχής είναι η 31η Μαρτίου 2017 στις 23:59. Αιτήσεις που θα ληφθούν μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας θα αξιολογηθούν αναλόγως του διαθέσιμου χώρου.

Οι Αιτήσεις έχουν ολοκληρωθεί.